Privacy Policy

1. Algemeen

Deze app staat onder beheer van KEA BVBA, Beukendreef 2, 9690 Kluisbergen, België (hierna verwezen onder de handelsnaam: ‘Cuse’). Deze privacyverklaring is toepasselijk op iedereen die deze app downloadt en gebruikt en is bedoeld om u in te lichten over de verwerking van persoonsgegevens door Cuse, in overeenstemming met de Europese en Belgische regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

2. Gegevens die Cuse verwerkt

Door het downloaden van deze app geeft u Cuse de toestemming om de persoonsgegevens die u via de app ingeeft te uwen behoeve of ten behoeve van uw werkgever te verwerken. U kiest zelf welke gegevens u ingeeft en u blijft zelf of namens de organisatie waarvoor u werkt verantwoordelijk voor deze gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens van derden garandeert u dat u de toestemming of een andere wettelijke grondslag heeft voor deze verwerking. Cuse verzamelt niet actief zelf persoonsgegevens en heeft daarom ook geen enkele verantwoordelijkeid voor de in de app ingegeven gegevens. Indien u werknemer bent in een bedrijf dat u vraagt of toelaat met deze app te werken, dient u zich te schikken naar de interne richtlijnen in verband met de verwerking van gegevens van andere werknemers of klanten en eventuele richtlijnen in verband met het gebruik van de onderliggende software.

U heeft steeds het recht de app te verwijderen van uw toestel. Doordat u vanaf dat moment geen gegevens meer ingeeft, zal Cuse ook geen gegevens meer verwerken. De verwerkingen die dateren van vóór de eventuele intrekking van uw toestemming blijven in ieder geval rechtmatig. Dit betekent echter niet dat Cuse alle eerder ingegeven gegevens zal verwijderen uit de app, aangezien vele van deze gegevens niet op u betrekking zullen hebben. Als u meent dat bepaalde persoonsgegevens die wel op u betrekking hebben moeten worden verwijderd, dan kan u ons rechtstreeks contacteren of u n kahiervoor contact nemen met het bedrijf dat u vraagt of toelaat deze app te gebruiken.

Cuse wenst er voor de volledigheid op te wijzen dat

  • de app niet bedoeld is voor het verwerken van zeer gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of financiële gegevens

  • persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar enkel met uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd via de app ingegeven mogen worden.

3. Gebruik van cookies

Cuse kan gebruik maken van cookies op uw mobiel toestel. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw toestel identificeren en bijvoorbeeld bepaalde van uw voorkeuren opslaan, zodat het volgend bezoek aan onze applicatie kan worden gepersonaliseerd en verbeterd.

De meeste van de internet browsers bieden de mogelijkheid om cookies van uw toestel te wissen, om alle cookies te blokkeren of geven een waarschuwing wanneer een cookie zich wenst te installeren. Voor meer informatie over deze functies, kan u de instructies van uw browser of uw handleiding volgen. Opgelet, bepaalde functies en programma’s van deze website kunnen ontoegankelijk worden wanneer cookies worden gewist of geblokkeerd.

4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Cuse verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen:

  • Het verlenen van onze diensten aan nodig voor de werking van de app;

  • Om anonieme statistieken te maken;

  • Om tegemoet te komen aan wettelijke verplichtingen, of verzoeken van bevoegde autoriteiten.

5. Rechten van betrokkene

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, maar ook om ze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen. Raadpleeg onze contactgegevens onder het desbetreffende onderdeel aan het einde van deze privacy policy. Een dergelijk verzoek wordt behandeld volgens de volgende procedure:

  • Bevestiging van goede ontvangst van uw verzoek

  • Onderzoek van uw verzoek

  • Al dan niet gevolg geven aan uw verzoek

  • Indien geen gevolg: de redenen van de weigering gevolg te geven aan uw verzoek

6. Delen en vrijgeven van persoonsgegevens

Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven via onze app louter voor intern gebruik en voor de bovengenoemde doelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die via de app worden ingegeven worden enkel gesynchronisseerd met de centrale databank van Cuse en uitgewisseld met de ERP software. Cuse zal uw persoonsgegevens nooit verkopen of delen met derde partijen die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens blijven in de EEA, en zullen niet worden doorgegeven aan derde landen.

7. Bewaring van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen door Cuse niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doelen waarvoor ze werden verkregen.

Als u contact met ons opneemt via onze app, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij passen adequate technische, organisatorische en juridische maatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, onder meer via moderne cryptographische methodes.

9. Wijzigingen

Cuse behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de privacywetgevingof naar aanleiding van nieuwe functies of functionaliteiten in de app . We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

10. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring, kan u terecht per post op Beukendreef 2, 9690 Kluisbergen, telefonisch op +32(0)55 38 57 72 of per e-mail op info@keabvba.be.